VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Obnova asfaltového krytu MK"OBEC DRIENICA
Obecný úrad Drienica 168, 083 01 Sabinov
IČO:00326968
Kontaktné miesto: kancelária starostu
Kontaktná osoba: Ing. Igor Birčák - starosta obce
Telefón: 0903 324 572
E-mail: obec@drienica.sk

Zverejnil: Ing. Igor Birčák, dňa 18.10.2021

◄◄ späť